Комплексна оцінка, у тому числі повторна, проводиться за письмовим (або он-лайн), використовуючи АС "ІРЦ") зверненням (заявою) до Балаклійського ІРЦ батьків (одного з батьків) або інших законних представників особи з особливими освітніми потребами, яка досягла 14 років (за погодженням із батьками, іншими законними представниками), органів опіки та піклування (для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування (у разі непризначення законного представника у відповідному до законодавства порядку), повнолітньої особи (далі - заявники).

Первинний прийом батьків або законних представників дитини в Балаклійському інклюзивно-ресурсному центрі проводить директор центру, або уповноважені ним працівники, які визначають час, місце та дату проведення комплексної оцінки та встановлюють наявність таких документів:/Files/images/психологам.jpg

- документів, що посвідчують особу заявників;
- свідоцтва про народження дитини;
- індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (у разі інвалідності);
- форми первинної облікової документації №112/0 "Історія розвитку дитини" затвердженої МОЗ, у разі потреби - довідки від психіатра;
- заяви щодо проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини;
- згоди батьків (одного з батьків) або законних представників на обробку персональних даних їх неповнолітньої дитини.

У разі коли дитина з особливими освітніми потребами здобуває дошкільну або загальну середню освіту, до заяви можуть додаватися:
- психолого-педагогічна характеристика дитини із зазначенням динаміки та якості засвоєння знань під час навчання, підготовлена відповідним педагогічним працівником та затверджена керівником відповідного закладу освіти;
- зошити з рідної мови, математики, результати навчальних досягнень (для дітей, які здобувають загальну середню освіту), малюнки;
- документи щодо додаткових обстежень дитини.
У разі коли дитині з особливими освітніми потребами вже надавались психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги, до центру подаються:
- попередні рекомендації щодо проведення комплексної оцінки;
- висновок відповідних фахівців щодо результатів надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг із зазначенням динаміки розвитку дитини згідно з індивідуальною програмою розвитку

Участь батьків (одного з батьків) або законних представників дитини у проведенні комплексної оцінки є обов'язковою.

Кiлькiсть переглядiв: 2787